קטלוג עבודות עפ"י ענפים
   
 
 
חוות דעת לבתי משפט
הערכת שווי של חברה בתביעה על קריסתה כתוצאה מפעולותיו של בנק
 
חוות דעת כלכלית לעניין גבית ארנונה עירונית מחברת החשמל
 
אומדן נזק כתוצאה מהפרת בלעדיות מסחרית של חנויות בקניון
 
הערכת שווי של חברה ציבורית לעניין שווי מניות מוקצות
 
חוות דעת נגדית לעניין הפסד מימוני בתביעה כנגד עיריה מהקמת פרויקט בניה של כ- 150 יח"ד
 
חוות דעת נגדית בתביעת נזק שנגרם מאי מתן רשיון עסק ע"י עיריה
 
חוות דעת נגדית לעניין חישוב הרווחים שנמנעו מבעלי עסקים בגין פעילותה של עיריה
 
חוות דעת כלכלית לעניין גבית ארנונה מתע"ש בגין שטחים תפוסים
 
הערכת שווי בתביעה כנגד בנק על קריסתה של החברה כתוצאה מפעולות הבנק
 
תביעה כנגד עיריה לעניין הפסד רווחים כתוצאה מאי הקמתו של דיסקוטק עפ"י מכרז
 
אומדן ההפסד שנגרם כתוצאה מלקיחתה הפתאומית של סוכנות וותיקה ליבוא מוצרי מזון
 
אומדן ההפסד כתוצאה מלקיחתה הפתאומית של סוכנות וותיקה ליבוא מוצרי קוסמטיקה
 
חוות דעת כלכלית נגדית לעניין הנזק שנגרם מאי הקמתו של מועדון קאנטרי קלאב
 
אומדן הפיצוי המגיע לבעל קנין רוחני כתוצאה ממכירת חברת היי-טק
 
אומדן הפיצוי המגיע לסוכן בארה"ב בגין הפסקת העבודה מצד היצרן הישראלי
 
חוות דעת נגדית בתביעה של דיור לעולה כנגד שיכון ופיתוח כתוצאה מאי הקמת שכונת מגורים
 
הערכת שוויה של חברת חניונים בתביעה של עובד לשעבר
 
הערכת עלויות המימון בפרויקט בניה מתמשך בתביעה בין השותפים
 
הערכת שוויה של חברה בתביעה על היקף המס הנכון לתשלום
 
אומדן הנזק שנגרם מהפסקת התקשרות בהרכשת אתרים לאנטנות סלולאריות
 
 
 
Uri Wolf
Economic & Financial Consulting Ltd
  Ramat-Gan, 7 Menahem Begin St.
Tel: 972-3-6114290, Fax: 972-3-6114299
mail: POB 1907 Ramat-Gan 52118
E-mail: