קטלוג עבודות עפ"י ענפים
   
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<


 
תוכנה
סוג העבודה
   
שם החברה
 
הערכת שווי לצרכי מיזוג
   
וואן שילוב מערכות
 
ניתוח אנליטי והמלצת השקעה
   
ספיאנס
 
הערכת שווי כלכלית
   
ממורקס טלקס
 
תוכנית עסקית
   
סילברנט
 
הערכת שווי כלכלית
   
ברודיגיטל תוכנה
 
הערכות שווי לצרכי מיזוג
   
עמיגר-יענה
 
הערכת שווי כלכלית
   
קלוקוורק סולושנס
 
הערכת שווי כלכלית
   
פורמולה ריטייל סולושנס
 
הערכת שווי כלכלית
   
פורמולה טרוול סולושנס
 
הערכת שווי כלכלית
   
גראף עסקי
 
הערכות שווי לצרכי מיזוג
   
תבונה-מילניום
 
תוכנית עסקית והערכת שווי
   
'טלנולדג
 
         
         
אלקטרוניקה
סוג העבודה
   
שם החברה
 
הערכת שווי לגיוס הון פרטי
   
גינטק מערכות לרכב
 
הערכת שווי לגיוס הון פרטי
   
רודאי מערכות לרכב
 
הערכת שווי כלכלית
   
מרגן
 
הערכת שווי תמלוגים
   
פרואקטיביטי
 
בדיקת כדאיות השקעה
   
דיאמונד אדוונסד טכנולוגיס
 
ניתוח אנליטי והמלצת השקעה
   
אלביט מערכות
 
ניתוח אנליטי והמלצת השקעה
   
רפק אלקטרוניקה
 
תוכנית עסקית והערכת שווי
   
מיקרולינק
 
ניתוח אנליטי והמלצת השקעה
   
תדאה
 
ניתוח אנליטי והמלצת השקעה
   
נייס
 
ניתוח אנליטי והמלצת השקעה
   
טלסיס
 
ניתוח אנליטי והמלצת השקעה
   
אלדין
 
         
         
אינטרנט
סוג העבודה
   
שם החברה
 
הערכת שווי כלכלית
   
גיטווי פור יו - סליקת כספים ברשת
 
תוכנית עסקית
   
לימוד אנגלית מרחוק
 
תוכנית עסקית
   
B2B טכנוסטור - מיזם
 
תוכנית עסקית
   
אינטרלקט - מיזם לימודים ברשת
 
תוכנית עסקית
   
2Train4 - לימודי מחשבים מרחוק
 
ניתוח אנליטי והמלצת השקעה
   
אורכית
 
         
         
 
Uri Wolf
Economic & Financial Consulting Ltd
  Ramat-Gan, 7 Menahem Begin St.
Tel: 972-3-6114290, Fax: 972-3-6114299
mail: POB 1907 Ramat-Gan 52118
E-mail: