משרד אורי וולף- יעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ

.המשרד הינו משרד ייעוץ כלכלי מיסודו של הכלכלן אורי וולף וכלכלנים ואנשי כספים נוספים
.המשרד עוסק במגוון רחב של עבודות כלכליות ופיננסיות וכן מסייע ומייעץ בתחומי חשיבה והכוונה עסקית - אסטרטגית

מייסד החברה הינו מר אורי וולף, בעל תואר שני בכלכלה ותואר שני נוסף בחקר ביצועים ובעל ניסיון רב בייעוץ
עסקי - אסטרטגי ובכל תחומי הכלכלה והפיננסים אשר עמד במשך שנים רבות בראש החברה הכלכלית של משרד
.העולמית BDO רואי החשבון אלמגור ושות', בזמנו נציגי רשת ראיית החשבון

.משרד אורי וולף ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ מתמחה בחשיבה אסטרטגית - כלכלית ובפיתוח עסקי לחברות ולארגונים
.המשרד מעסיק אנשי מקצוע בכירים מתחומי הכלכלה, השווק, הפיננסים והחשבונאות
.המשרד מסתייע גם בשותפים של משרדי רואי החשבון עימם הוא קשור

,בין הלקוחות להם מבוצעות עבודות ע"י המשרד נמנות חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות הפעילים בשוק ההון
.מוסדות וארגונים ציבוריים, רשויות מוניציפליות וכן אנשי עסקים ומשקיעים פרטיים

 
:פעילות המשרד מחולקת למספר תחומים עיקריים
.הערכות שווי כלכליות
 
.בדיקות כדאיות להשקעות ולפרויקטים
 
.חוות דעת מומחה לבתי משפט ולבוררויות
 
 
,סוגי העבודות כוללות הן עבודות מחקר וחוות דעת יסודיות והן, כמבוקש לעיתים
.חוות דעת מהירות ומוגבלות בהיקפן הנדרשות להכנה בפרק זמן קצר
 
 
Uri Wolf
Economic & Financial Consulting Ltd
  Ramat-Gan, 7 Menahem Begin St.
Tel: 972-3-6114290, Fax: 972-3-6114299
mail: POB 1907 Ramat-Gan 52118
E-mail: